Logo

Tiesneši

Par volejbola tiesnesi Latvijā var kļūt jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kurš zina volejbola spēles noteikumus, pārvalda valsts valodu III kategorijas līmenī un rīkojas saskaņā ar Tiesnešu ētikas un profesionālās darbības noteikumiem.

OFICIĀLIE VOLEJBOLA NOTEIKUMI

Kontakti
+371 67869774
lvf@volejbols.lv
Andrejostas iela 17,
Rīga , LV-1045
Rekvizīti
Biedrība "Latvijas volejbola federācija"
Vienotais reģistrācijas Nr: 40008023463
PVN reģistrācijas Nr: LV40008023463
Banka: AS Swedbank
Bankas konta Nr: LV21HABA001940J031933
SWIFT kods: HABALV22
Adrese: Andrejostas iela 17, Rīga, Latvija, LV-1045
© 2024 Latvijas volejbola federācija