Logo

1. posms

Kopējie rezultāti

Dalībnieki
Novads / Valstspilēta Skolas nosaukumums 1 grupa, 2003./06.
Jaunieši
2 grupa, 2003./06.
Jaunietes
3 grupa, 2007./10.
Zēni
3 grupa, 2007./10.
meitenes
Komandu skaits Specbalva
2kraukles novads Bebru pamatskola

3. vieta 1. vieta 2
Neretas J. Jaunsudrabiņa vsk
1. vieta
3. vieta 2
I. Gaiša Kokneses vsk 1. vieta 2. vieta 1. vieta 2. vieta 4
Jaunjelgavas vsk.
3. vieta

1
A. Upīša Skrīveru vsk. 2. vieta 4. vieta

2
Mazzalves psk.

2. vieta
1
 KOPĀ: 12
Augšdaugavas novads Kalupes pamatskola

3. vieta
1
Zemgales vidusskola

5. vieta
1
Špoģu vidusskola 4. vieta
2. vieta
2
Ilūkstes Raiņa vsk. 3. vieta
4. vieta
2
Bebrenes  VP vsk.
3. vieta

1
Salienas vidusskola 2. vieta 2. vieta

2
Sventes vidusskola 1. vieta 1. vieta 1. vieta
3
 KOPĀ: 12
Balvu novads Balvu Profesionālā un vispārizgl. vsk. 1. vieta 2. vieta 4. vieta 3. vieta 4
Balvu Valsts ģimn. 2. vieta 1. vieta 1. vieta 1. vieta 4
Baltinava vsk. 3. vieta
3. vieta
2
Viļakas Valsts ģimn. 4. vieta 3. vieta 2. vieta 2. vieta 4
Tilžas pamatskola

5. vieta
1
 KOPĀ: 15
Bauskas novads Pilsrundāles vidusskola

3. vieta 2. vieta 2
Bauskas Valsts ģim. 3. vieta


1
Valles pamatskola

1.vieta 3. vieta 2
Bauskas 2.vidusskola 2. vieta
4. vieta 1. vieta 3
Vecumnieku vsk. 1. vieta
2. vieta
2
 KOPĀ: 10
Cēsu novads Amatas pamatskola

5. vieta
1
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimn. 3. vieta 2. vieta 2. vieta
3
Cēsu 1. pamatskola

1. vieta
1
Cēsu pilsētas vsk. 4. vieta
4. vieta 1. vieta 3
Cēsu pilsētas vsk. II

3. vieta
1
Cēsu Valsts ģimnāzija 1. vieta 1. vieta 6. vieta 2. vieta 4
Vecpiebalgas vsk. 5. vieta


1
Liepas pamatskola

7. vieta
1
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums 2. vieta


1

KOPĀ: 16
Dienvidkurzemes novads Aizputes vidusskola I 1. vieta 1. vieta 1. vieta 1. vieta 4 Specbalva skolai (7.5.1) un pretendente specbalvai  (7.5.2)
)Aizputes vidusskola II

2. vieta 2. vieta 2
 KOPĀ: 6
Gulbenes novads Gulbenes Novada vsk. I 1. vieta 1. vieta 1. vieta 1. vieta 4 Specbalva skolai (7.5.1 un 7.5.2)
Gulbenes Novada vsk. II 2. vieta 2. vieta 2. vieta
3
Gulbenes Novada vsk. III

3. vieta 3. vieta 2
Lizuma pamatskola


2. vieta 1

0
 KOPĀ: 10
Jēkabpils novads Jēkabpils Valsts ģim. 1. vieta
2. vieta 3. vieta 3
Jēkabpils Agrobiznesa koledža 2. vieta 2. vieta

2
Jēkabpils 3.vsk.
1. vieta
1. vieta 2
Jēkabpils 2.vsk.

1. vieta
1
Salas vsk. 3. vieta 4. vieta 3. vieta 4. vieta 4
Zasas vsk. 4. vieta
4. vieta 2. vieta 3
Krustpils pamatskola

5. vieta
1
Aknīstes vsk. 5. vieta 3. vieta

2
   


KOPĀ: 18
Jelgava / Jelgavas novads Jelgavas tehnikums 2. vieta 2. vieta

2
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija 1. vieta 1. vieta 3. vieta 3. vieta 4
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija II


4. vieta 1
Jelgavas 5.vidusskola 4. vieta 3. vieta

2
Kalnciema vidusskola 3. vieta
2. vieta 2. vieta 3
Bendrupa pamatskola

4. vieta
1
Jelgavas Valsts ģim.

1. vieta 1. vieta 2
 KOPĀ: 15
Jūrmala Jūrmalas Valsts ģim. 1. vieta 3. vieta 3. vieta 1. vieta 4
Jūrmalas Majoru vsk. 4. vieta 4. vieta 2. vieta 3. vieta 4
Bulduru Tehnikums 5. vieta 2. vieta

2
Jūrmalas Kauguru vsk. 2. vieta 5. vieta

2
Jūrmalas Jaundubultu pamatskola


2. vieta 1
Jūrmalas Pupuru vsk. 3. vieta 1. vieta

2
Jūrmalas Ķemeru psk.

1. vieta
1

KOPĀ: 16
Krāslavas novads Krāslavas ģimnāzija 2. vieta 1. vieta 5. vieta 1. vieta 4
Krāslavas Varavīksnes vidusskola 4. vieta 2. vieta 2. vieta 2. vieta 4
Dagdas vidusskola 1. vieta 3. vieta 4. vieta 3. vieta 4
Rīgas Valsts tehnikums, Krāslavas teritoriālā struktūrvienība 3. vieta


1
Ezernieku pamatskola

1. vieta
1
Krāslavas Grāfu Plāteru v.n. poļu psk.

3. vieta
1

KOPĀ: 15
Kuldīgas novads V.Plūdoņa Kuldīgas Vidusskola 2.vieta 1. vieta 2.vieta 2.vieta 4
Kuldīgas Centra vidusskola 1.vieta
1.vieta 1.vieta 3
Skrundas vidusskola

3.vieta 3.vieta 2

KOPĀ: 9
Liepaja un Liepājas novads Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
1. vieta 1. vieta 2. vieta 3
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola
2. vieta 2. vieta
2
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vsk.


3. vieta 1
Liepājas Raiņa 6. vidusskola


1. vieta 1

KOPĀ: 7
Limbažu novads Limbažu Valsts ģim. I 1. vieta 1. vieta 1. vieta 2. vieta 4
Limbažu Valsts ģim. II 4. vieta


1
Vidrižu pamatskola 

4. vieta
1
Staiceles pamatskola 

5. vieta
1
Lādezera pamatskola

3. vieta 3. vieta 2
Alojas Ausekļa vsk. 3. vieta


1
Limbažu vidusskola 2. vieta
2. vieta 1. vieta 3

KOPĀ: 13
Līvanu novads Jaunsilavas pamatskola


1. vieta 1
Līvānu 1. vidusskola 1. vieta 1. vieta 2. vieta 2. vieta 4
Rudzātu vidusskola

1. vieta
1
Jersikas pamatskola

3. vieta 3. vieta 2

KOPĀ: 8
Madonas novads / Varakļānu novads Varakļānu vsk. 1. vieta
1. vieta 3. vieta 3
Madonas Pilsētas vsk.  2. vieta 2. vieta 4. vieta 2. vieta 4
Lubānas vidusskola

2. vieta
1
Barkavas pamatskola

3. vieta 1. vieta 2
Madonas Valsts Ğimnāzija
1. vieta

1

KOPĀ: 11
Mārupes novads / Olaines novads Mārupes Valsts ģim. 1. vieta 1. vieta 2. vieta 1. vieta 4
Mārupes pamatskola

3. vieta 2. vieta 2
Jaunmārupes pamatskola

1. vieta 3. vieta 2
Olaines pamatskola 2. vieta


1

KOPĀ: 9
Ogres novads Ķeguma vidusskola

1. vieta 1. vieta 2
Ogres Tehnikums 1. vieta 2. vieta

2
Ogresgala pamatskola

3. vieta
1
Ogres Valsts ģimnāzija 4.-6.vieta 1. vieta 5.- 8.vieta 2. vieta 5
Ogres 1.vidusskola 4.-6.vieta 4.-6.vieta 5.- 8.vieta 3. vieta 4
Lielvārdes pamatskola

5.- 8.vieta 5.- 8.vieta 2
Madlienas vidusskola 2. vieta 3. vieta 4. vieta 4. vieta 4
E.Kauliņa Lielvārdes vsk. 3. vieta 4.-6.vieta 2. vieta 5.- 8.vieta 4
Ogres centra pamatskola


5.- 8.vieta 1
Ikšķiles vidusskola
4.-6.vieta 5.- 8.vieta 5.- 8.vieta 3

KOPĀ: 28
Preiļu novads J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija I 1. vieta 1. vieta 1. vieta 2. vieta 4 Specbalva skolai (7.5.2)
J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija II
2. vieta

1
Preiļu 2.vidusskola 2. vieta 3. vieta 6. vieta 4. vieta 4
Aglonas vidusskola 3. vieta
7. vieta
2
Preiļu 1.vidusskola I

2. vieta 1. vieta 2
Preiļu 1.vidusskola II

4. vieta 3. vieta 2
Vārkavas pamatskola

3. vieta
1
Rušonas pamatskola

5. vieta
1

KOPĀ: 17
Rēzekne / Rēzeknes novads Rēzeknes Valsts 1.ģim. 5.-9.vieta 1. vieta 3. vieta 4. vieta 4
Kaunatas vidusskola I 4. vieta 3. vieta 2. vieta 5.-15.vieta 4
Kaunatas vidusskola II

4.-13. vieta
1
Maltas vidusskola 5.-9.vieta 5.-6.vieta 4.-13. vieta 5.-15.vieta 4
Rēzeknes 2. vidusskola 5.-9.vieta 4. vieta

2
Rēzeknes 3. vsk. I

4.-13. vieta 5.-15.vieta 2
Rēzeknes 3. vsk. II


5.-15.vieta 1
Rēzeknes 4. vidusskola

4.-13. vieta 5.-15.vieta 2
Rēzeknes 5. vidusskola


3. vieta 1
Rēzeknes Tehnikums 1. vieta 2. vieta

2
Nautrēnu vidusskola 5.-9.vieta 5.-6.vieta 4.-13. vieta 5.-15.vieta 4 Pretendente specbalvai  (7.5.2)
Nautrēnu vidusskola II

4.-13. vieta 5.-15.vieta 2
Malnavas koledža 2. vieta


1
Kārsavas vidusskola


5.-15.vieta 1
Tiskādu pamatskola

4.-13. vieta
1
Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola 5.-9.vieta


1
Makašānu Lūcijas Randzānes vsk.

4.-13. vieta
1
Viļānu vidusskola II 3. vieta
4.-13. vieta 5.-15.vieta 3
Viļānu vidusskola II


5.-15.vieta 1
Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzija

1. vieta 2. vieta 2
Vērēmu pamatskola


1. vieta 1
Feimaņu pamatskola

4.-13. vieta
1

KOPĀ: 42
Rīga


Centrs Rīgas Centra humanitārā vidusskola 1. vieta 1. vieta 3. vieta 2. vieta 4
Rīgas Valsts 3.ģimnāzija 3. vieta 2. vieta 4. vieta 4. vieta 4
Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 2. vieta 3. vieta 1. vieta 1. vieta 4
N.Draudziņas vidusskola 4. vieta 4. vieta 2. vieta 3. vieta 4
Rīgas 40.vidusskola 5. vieta 5. vieta

2
Ziemeļu rajons Rīgas Valsts 2.ģimnāzija 1. vieta 1. vieta 1. vieta 3. vieta 4 Specbalva (7.5.3)
Kultūru vidusskola 2. vieta 2. vieta 3. vieta 1. vieta 4
Rīnūžu vsk. 4. vieta 3. vieta 4. vieta 2. vieta 4
Puškina lic.
4. vieta

1
10.vsk 3. vieta


1
13. vsk 5. -6. vieta


1
66 vsk 5.-6. vieta
5.-6.vieta
2
31. vsk. 7. vieta

4. vieta 2
Čiekurkana vsk.

2. vieta
1
46 vsk

5.-6.vieta 5. vieta 2
Latgales priekšpilsēta 51.vsk 1. vieta 1. vieta

2
Lietuviešu vsk. 2. vieta 2. vieta

2
6.vsk. 3. vieta 3. vieta

2
88. vsk.
4. vieta

1
92 vsk. 4. vieta
4. vieta
2
11.psk,

1. vieta
1
Žoltoka psk.

2. vieta
1
93. vsk.

3. vieta
1
Kurzemes priekšpilsēta Rīgas Valsts vācu ģim. 1. vieta 1. vieta 2. vieta 1. vieta 4 Specbalva (7.5.3)
96. vsk. 6.-7.vieta 2. vieta
5.-6.vieta 3
34.vsk. 3. vieta 3. vieta 3. vieta 4. vieta 4
Anniņmuižas vsk.
4. vieta
2. vieta 2
33.vsk.
5. vieta 5.-6. vieta 5.-6.vieta 3
RD Kora skola 2. vieta
4. vieta
2
71 vsk. 5. vieta
5.-6. vieta 7.vieta 3
Imantas vidusskola 6.-7.vieta


1
Bolderājas jaunā p.sk.

1. vieta
1
Iļģuciema psk.


3. vieta 1
Zemgales priekšpilsēta Āgenskalna valsts ģimn. 1. vieta 1. vieta 2. vieta 1. vieta 4 Specbalva (7.5.3)
Rīgas Angļu ģimn. 2. vieta 2. vieta 1. vieta 2. vieta 4
Zolitūdes ģimn. 4. vieta 3. vieta 5. vieta 3. vieta 4
Arkādijas vsk, 3. vieta 4. vieta 4. vieta 4. vieta 4
Ziepniekkalna vsk.
5. vieta 3. vieta 5. vieta 3
47 vsk. 5. vieta


1
Vidzemes priekšpilsēta Purvciema vsk. 5.-6.vieta 1. vieta 4. vieta 3. vieta 4
Franču lic 2. vieta 2. vieta 1. vieta 1. vieta 4
Klasiskā ģimn.
3. vieta

1
Juglas vsk. 1. vieta 4. vieta 5.-6.vieta 5.-6.vieta 4
64. vsk. 3. vieta 5. -6. vieta 3. vieta 2. vieta 4
89. vsk. 5.-6.vieta 5.-6.vieta

2
Teikas vsk. 4. vieta 7.-8.vieta
5.-6.vieta 3
21.vsk.  7. vieta 7-8.vieta 5.-6.vieta
3
Hanzas vsk.

2. vieta
1
Poļu vsk.


4. vieta 1

KOPĀ:: 123
Rīgas valstspilsēta Rīgas Mākslas un Mediju Tehnikums
1. vieta

1
KOPĀ: 1
Ropažu novads Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola

1. vieta 1. vieta 2
Ropažu vidusskola

2. vieta 3. vieta 2
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

3. vieta 2. vieta 2
Vangažu vidusskola

4. vieta
1
Ulbrokas vidusskola

5. vieta 4. vieta 2

KOPĀ: 9
Saldus novads Saldus Tehnikums 1. vieta 2. vieta

2
Saldus vidusskola 2. vieta 1. vieta

2

KOPĀ: 4
Siguldas novads / Saulkrastu novads Siguldas Valsts ģim. I 1. vieta 1. vieta 1. vieta 3. vieta 4 Spcebalva skolai (7.5.1) 
Siguldas Valsts ģim. II 3. vieta 2. vieta 5. vieta 6. vieta 4
Siguldas Valsts ģim.IV 5. vieta 3. vieta 6. vieta 7. vieta 4
Siguldas Valsts ģim. III 2. vieta 4. vieta 7. vieta 5. vieta 4
Siguldas Valsts ģim. VIII 7. vieta
8. vieta
2
Siguldas Valsts ģim. VI 6. vieta
9. vieta 8. vieta 3
Siguldas Valsts ģim. X

10. vieta
1
Siguldas Valsts ģim.VII 8. vieta
11. vieta
2
Siguldas Valsts ģim. V 4. vieta
12. vieta 9. vieta 3
Siguldas Valsts ģim. IX

13. vieta
1
Mālpils vidusskola

4. vieta 4. vieta 2
Saulkrastu novada vsk.

3. vieta 2. vieta 2
Krimuldas vidusskola

2. vieta 1. vieta 2

KOPĀ: 34
Smiltenes novads / Valkas novads Smiltenes vidusskola 1. vieta 1. vieta 2. vieta 1. vieta 4 Pretendente specbalvai  (7.5.2)
Smiltenes vidusskola II 2. vieta 2. vieta

2
Valkas J.CImzes ģim.

1. vieta
1
Grundzāles pamatskola

4. vieta 2. vieta 2
Grundzāles pamatskola II


3. vieta 1
D.Ozoliņa pamatskola

3. vieta 4. vieta 2

KOPĀ: 12
Talsu novads Talsu Valsts ģimnāzija
2.vieta
2.vieta 2
Talsu 2. vidusskola 2.vieta 1.vieta 3. vieta 1.vieta 4
Dundagas vidusskola 1.vieta
1.vieta 3.vieta 3
Dundagas vidusskola II

2. vieta
1

KOPĀ: 10
Tukuma novads Kandavas Lauksaimniecības tehnikums 1. vieta


1
Tukuma Raiņa Valsts ģimn. 2. vieta 2. vieta
1. vieta 3
Tukuma 2. vidusskola 3. vieta 1. vieta

2
Engures vidusskola

1. vieta 2. vieta 2

KOPĀ: 8
Ventspils / Ventspils novads Ventspils 6. vidusskola 4. vieta
3. vieta
2
Ventspils 4. vidusskola 2. vieta 1. vieta
1. vieta 3
Ventspils Valsts ģim. 3. vieta 2. vieta
3. vieta 3
Venstpils 1. pamatskola

1. vieta
1
Pārventas pamatskola

2. vieta 2. vieta 2
Ventspils Tehnikums 1. vieta


1

KOPĀ: 12

Jūrmala

Vieta

 Sporta nams “Taurenītis”,
 Kļavu iela 29, Jūrmala

Laiks

16. februārī plkst. 10.30 pamatskolas zēnu un meiteņu komandas

21. februārī plkst. 9.30 vidusskolas zēnu komanda

2. martā plkst. 10.30 vidusskolas meiteņu komanda

Dalībnieki

Pamatskolas zēni

Pamatskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Jūrmalas Valsts ģimnāzija 3. vieta Jūrmalas Valsts ģimnāzija 1. vieta
Jūrmalas Ķemeru pamatskola 1. vieta Jūrmalas Jaundubultu pamatskola 2. vieta
Jūrmalas Majoru vidusskola 2. vieta Jūrmalas Majoru vidusskola 3. vietaVidusskolas zēni

Vidusskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Jūrmalas Valsts ģimnāzija 1. vieta Jūrmalas Pumpuru vidusskola 1. vieta
Jūrmalas Kauguru vidusskola 2. vieta Bulduru Tehnikums 2. vieta
Jūrmalas Pumpuru vidusskola 3. vieta Jūrmalas Valsts ģimnāzija 3. vieta
Jūrmalas Majoru vidusskola 4. vieta Jūrmalas Majoru vidusskola 4. vieta
Bulduru Tehnikums 5. vieta Jūrmalas Kauguru vidusskola 5. vieta

Ogres novads

Vieta

Lielvārdes sporta centrs,
Raiņa iela 22, Lielvārde

Laiks

8. februārī plkst. 10.00

Dalībnieki

Pamatskolas zēni

Pamatskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Ķeguma vidusskola 1. vieta Ķeguma vidusskola 1. vieta
Lielvārdes vidusskola 2. vieta Ogres Valsts ģimnāzija 2. vieta
Ogresgala pamatskola 3. vieta Ogres 1.vidusskola 3. vieta
Madlienas vidusskola 4. - 8. vieta Madlienas vidusskola 4. - 8. vieta
Ogres 1.vidusskola 4. - 8. vieta Lielvārdes vidusskola 4. - 8. vieta
 Lielvārdes pamatskola 4. - 8. vieta Lielvārdes pamatskola 4. - 8. vieta
Ogres Valsts ģimnāzija 4. - 8. vieta Ogresgala pamatskola 4. - 8. vieta
Ikšķiles vidusskola 4. - 8. vieta Ikšķiles vidusskola 4. - 8. vietaVidusskolas zēni

Vidusskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Ogres Tehnikums 1. vieta Ogres Valsts ģimnāzija 1. vieta
Madlienas vidusskola 2. vieta Ogres Tehnikums 2. vieta
E.Kauliņa Lielvārdes vsk. 3. vieta Madlienas vidusskola 3. vieta
Ogres Valsts ģimnāzija 4..- 6. vieta Ogres 1.vidusskola 4..- 6. vieta
Ogres Valsts ģimnāzija II 4..- 6. vieta E.Kauliņa Lielvārdes vsk. 4..- 6. vieta
Ogres 1.vidusskola 4..- 6. vieta Ikšķiles vidusskola 4..- 6. vieta

Jelgava un Jelgavas novads

Vieta

Valgundes spota halle pamatskolas grupai (3. un 4. grupa)

Jelgavas Sporta halle vidusskolas grupai (1.un 2. grupa)

Laiks

22. februārī plkst. 10.00 pamatskolas grupai (3. un 4. grupa)

3.martā plkst. 13.00 vidusskolas grupai (1.un 2. grupa)

Dalībnieki

Pamatskolas zēni

Pamatskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Jelgavas Valsts ģimnāzija 1. vieta Jelgavas Valsts ģimnāzija 1. vieta
Kalnciema vidusskola 2. vieta Kalnciema vidusskola 2. vieta
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija 3. vieta Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija I 3. vieta
Bendrupa pamatskola 4. vieta Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija II 4.. vietaVidusskolas zēni

Vidusskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimn. 1. vieta Jelgavas Spīdolas Valsts ģimn. 1. vieta
Jelgavas Tehnikums  2. vieta Jelgavas Tehnikums  2. vieta
Kalnciema vidusskola 3. vieta Jelgavas 5.vidusskola 3. vieta
Jelgavas 5.vidusskola 4. vieta

LIepāja

Vieta

Liepājas Olimpiskais centrs, Brīvības iela 39

Laiks

20. februārī plkst. 16.15 vidusskolas meiteņu grupai (2. grupa)

27. februārī plkst. 16.15 pamatskolas zēnu grupai (3. grupa)

6.martā plkst. 16.15 pamatskolas meiteņu grupai (4. grupa)

Dalībnieki

Pamatskolas zēni

Pamatskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 1. vieta Liepājas Raiņa 6. vidusskola 1. vieta
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vsk. 2. vieta Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 2. vieta


J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vsk. 3. vietaVidusskolas zēni

Vidusskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

RezultātiLiepājas Valsts 1. ģimnāzija 1. vieta


Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 2. vieta

Dienvidkurzemes novads

Vieta

Aizputes vidusskolas sporta zāle, Ziedu iela 7

Laiks

22. februārī plkst. 10.00

Dalībnieki

Pamatskolas zēni

Pamatskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Aizputes vidusskola I 1. vieta  Aizputes vidusskola I 1. vieta 
Aizputes vidusskola II 2. vieta Aizputes vidusskola II 2. vietaVidusskolas zēni

Vidusskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Aizputes vidusskola 1. vieta Aizputes vidusskola 1. vieta
Kuldīgas novads

Vieta

Kuldīgas NSS, Piltenes iela 25, Kuldīga

Laiks

28. februārī plkst. 10.00

Dalībnieki

Pamatskolas zēni

Pamatskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Kuldīgas Centra vidusskola 1. vieta  Kuldīgas Centra vidusskola 1. vieta 
V.Plūdoņa Kuldīgas Vidusskola 2. vieta V.Plūdoņa Kuldīgas Vidusskola 2. vieta
Skrundas vidusskola 3. vieta Skrundas vidusskola 3. vietaVidusskolas zēni

Vidusskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Kuldīgas Centra vidusskola 1. vieta V.Plūdoņa Kuldīgas Vidusskola 1. vieta
V.Plūdoņa Kuldīgas Vidusskola 2. vieta

Preiļu novads

Vieta

Preiļu Bērnu un jaunatnes sporta skolā, Aglonas iela 24, Preiļi

Laiks

28. februārī plkst. 10.30 vidusskolas grupai (1. un 2. gr.)

7. martā plkst. 10.30  pamatskolas grupai (3. un 4. gr)

Dalībnieki

Pamatskolas zēni

Pamatskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 1. vieta Preiļu 1.vidusskola I 1. vieta
Preiļu 1.vidusskola I 2. vieta J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 2. vieta
Vārkavas pamatskola 3. vieta Preiļu 1.vidusskola II 3. vieta
Preiļu 1. pamatskola II

4. vieta

Preiļu 2.vidusskola 4. vieta
Rušonas pamatskola 5. vieta

Preiļu 2. vidusskola 6. vieta

Aglonas vidusskola 7. vietaVidusskolas zēni

Vidusskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 1. vieta Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģim. I komanda 1. vieta
Preiļu 2.vidusskola 2. vieta Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģim. II komanda 2. vieta
Aglonas vidusskola 3. vieta Preiļu 2.vidusskola 3. vieta

Rēzeknes novads

Vieta

Maltas daudzfunkcionālā zāle, Skolas iela 5, Malta

Laiks

28. februārī plkst. 9.30 vidusskolas grupai (1. un 2. gr.)

2. martā plkst. 9.30  pamatskolas grupai (3. un 4. gr)

Dalībnieki

Pamatskolas zēni

Pamatskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Rēzeknes Valsts Poļu ģimn. 1. vieta Verēmu pamatskola 1. vieta
Kaunatas vidusskola I 2. vieta Rēzeknes Valsts poļu ģimn. 2. vieta
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija 3. vieta Rēzeknes 5.pamatskola 3. vieta
Nautrēnu vidusskola II 4.-13. vieta Rēzeknes Valsts 1.ģimn. 4. vieta
Maltas vidusskola 4.-13. vieta Kārsavas vidusskola 5-15. vieta
Viļānu vidusskola 4.-13. vieta Rēzeknes 4.vidusskola 5-15. vieta
Feimaņu pamatskola 4.-13. vieta Rēzeknes 3.vidusskola II 5-15. vieta
Makašānu Lūcijas Rancānes vsk. 4.-13. vieta
Tiskādu vidusskola 5-15. vieta
Rēzeknes 4.vidusskola 4.-13. vieta Rēzeknes 3.pamatskola I 5-15. vieta
Rēzeknes 3.pamatskola 4.-13. vieta Maltas vidusskola 5-15. vieta
Tiskādu pamatskola 4.-13. vieta Kaunatas vidusskola 5-15. vieta
Nautrēnu vidusskola I 4.-13. vieta Viļānu vidusskola I 5-15. vieta
Kaunatas vidusskola II 4.-13. vieta Nautrēnu vidusskola II 5-15. vieta


Viļānu vidusskola II 5-15. vieta


Nautrēnu vidusskola I 5-15. vietaVidusskolas zēni

Vidusskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Rēzeknes Tehnikums 1. vieta Rēzeknes Valsts ģimn. 1. vieta
Malnavas koledža 2. vieta Rēzeknes Tehnikums 2. vieta
Viļānu vidusskola 3. vieta Kaunatas vidusskola 3. vieta
Kaunatas vidusskola 4. vieta Rēzeknes 2. vsk. 4. vieta
Rēzeknes 2.vidusskola
5-9. vieta Nautrēnu vidusskola 5.-6.vieta
Austrumlatvijas Tehnoloģiju vsk.
5-9. vieta
Maltas vidusskola 5.-6.vieta
Maltas vidusskola
5-9. vieta


Rēzeknes Valsts ģimnāzija
5-9. vieta


Nautrēnu vidusskola
5-9. vieta


Mārupes un Olaines novads

Vieta

Mārupes SK, Kantora iela 97 

Laiks

28. februārī plkst. 10.00 

Dalībnieki

Pamatskolas zēni

Pamatskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Jaunmārupes pamatskola 1. vieta Mārupes Valsts ģimnāzija 1. vieta
Mārupes Valsts ģimnāzija 2. vieta Mārupes pamatskola 2. vieta
Mārupes pamatskola 3. vieta Jaunmārupes pamatskola 3. vietaVidusskolas zēni

Vidusskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Mārupes Valsts ģimnāzija 1. vieta Mārupes Valsts ģimnāzija 1. vieta
Olaines pamatskola 2. vieta    

Jēkabpils novads

Vieta

Ābeļu pamatskolas sporta zāle, Jēkabpils novads

Laiks

1, martā plkst. 10.00  vidusskolas grupai (1. un 2. gr.)

8.martā plkst. 10.00 pamatskolas grupai (3. un 4. gr)

Dalībnieki

Pamatskolas zēni

Pamatskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Jēkabpils 2. vidusskola 1. vieta Jēkabpils 3.vsk. 1. vieta
Jēkabpils Valsts ģimnāzija 2. vieta  Zasas vidusskola 2. vieta 
Salas vidusskola 3. vieta Jēkabpils Valsts ģimnāzija 3. vieta
Zasas vidusskola 4. vieta Salas vidusskola 4. vieta
Krustpils pamatskola 5. vietaVidusskolas zēni

Vidusskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Jēkabpils Valsts ģimnāzija 1. vieta Jēkabpils 3.vsk. 1. vieta 
Jēkabpils Agrobiznesa koledža 2. vieta Jēkabpils Agrobiznesa koledža 2. vieta
Salas vidusskola 5. vieta Salas vidusskola 4. vieta
Zasas vidusskola 4. vieta Aknīstes vsk. 3. vieta
Aknīstes vsk. 3. vieta

Talsu novads

Vieta

Talsu iela 18, Dundaga

Laiks

1, martā plkst. 10.00  


Dalībnieki

Pamatskolas zēni

Pamatskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Dundagas  vidusskalas I komanda 1. vieta Talsu 2. vidusskola 1. vieta
Dundagas vidusskolas II komanda 2. vieta Talsu Valsts ģimnāzija 2. vieta
Talsu 2. vidusskola 3. vieta Dundagas vidusskola 3. vietaVidusskolas zēni

Vidusskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Dundagas vidusskola 1. vieta Talsu 2. vidusskola 1. vieta
Talsu 2. vidusskola 2. vieta Talsu Valsts ģimnāzija 2. vieta
 
 
 
 
 


Balvu novads

Vieta

1. martā BPVV, Vidzemes iela 26, Balvi un BVĢ, Dārza iela 2, Balvi

7.martā VVĢ, Pils iela 14, Viļaka

Laiks

1, martā plkst. 10.00  vidusskolas grupai (1. un 2. gr.)

7. martā lkst.10.00 pamatskolas grupai (3. un 4. gr.)

Dalībnieki

Pamatskolas zēni

Pamatskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Balvu Valsts ģimn. 1. vieta  Balvu Valsts ģimn. 1. vieta 
Viļakas Valsts ģimn. 2. vieta Viļakas Valsts ģimn. 2. vieta
Baltinava vsk. 3. vieta Balvu Profesionālā un vispārizgl. vsk. 3. vieta
Balvu Profesionālā un vispārizgl. vsk. 4. vieta

Tilžas pamatskola 5. vietaVidusskolas zēni

Vidusskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Balvu Profesionālā un vispārizgl. vsk. 1. vieta Balvu Valsts ģimn. 1. vieta
Balvu Valsts ģimn. 2. vieta Balvu Profesionālā un vispārizgl. vsk.

2. vieta

Baltinava vsk. 3. vieta Viļakas Valsts ģimn. 3. vieta
Viļakas Valsts ģimn. 4. vieta

Ventspils novads

Vieta

OC Ventspils, Sporta iela 7/9 

Laiks

1, martā plkst. 12.00  vidusskolas grupa

21. martā plkst. 11.00 Pamatskolas grupa


Dalībnieki

Pamatskolas zēni

Pamatskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Venstpils 1. pamatskola 1. vieta Ventspils 4. vidusskola 1. vieta
Pārventas pamatskola 2. vieta Pārventas pamatskola 2. vieta
Ventspils 6. vidusskola 3. vieta Ventspils Valsts ģimnāzija 3. vietaVidusskolas zēni

Vidusskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Ventspils Tehnikums 1. vieta

Ventspils 4. vidusskola

1. vieta
Ventspils 4. vidusskola 2. vieta Ventspils Valsts ģimnāzija 2. vieta
Ventspils Valsts ģimnāzija 3. vieta

Ventspils 6. vidusskola 4. vieta

Krāslavas novads

Vieta

Krāslavas Sporta skolas sporta zāle, Pils iela 5, Krāslava

Laiks

2, martā plkst. 9.00  


Dalībnieki

Pamatskolas zēni

Pamatskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Ezernieku pamatskola 1. vieta Krāslavas ģimn. 1. vieta
Krāslavas Varavīksnes  vsk. 2. vieta Vrāslavas Varavīksnes  vsk. 2. vieta
Krāslavas G. P v.n poļu psk. 3. vieta Dagdas vsk. 3. vieta
Dagdas vidusskola 4. vieta

Krāslavas ģimnāzija 5. vietaVidusskolas zēni

Vidusskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Dagdas vidusskola 1. vieta

Krāslavas ģimn

1. vieta
Krāslavas ģimnāzija 2. vieta Krāslavas Varavīksnes vsk. 2. vieta
Rīgas Valsts tehnikums,
Krāslavas teritoriālā struktūrvienība
3. vieta Dagdas vsk. 3. vieta
Krāslavas Varavīksnes vsk. 4. vieta

Madonas un Varakļānu novads

Vieta

Barkavas pamatskolas sporta zāle. Skolas 1, Barkava

Laiks

2, martā plkst. 10.00  vidusskolas grupai

8.martā plkst. 10.00 pamatskolas grupai


Dalībnieki

Pamatskolas zēni

Pamatskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Varakļānu vsk. 1. vieta Barkavas pamatskola 1. vieta
Lubānas vidusskola 2. vieta Madonas Pilsētas vidusskolas  2. vieta
Barkavas pamatskola 3. vieta Varakļānu vsk. 3. vieta
Madonas Pilsētas vidusskolas  4. vietaVidusskolas zēni

Vidusskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Varakļānu vsk. 1. vieta Madonas Valsts Ğimnāzija 1. vieta
Madonas Pilsētas vidusskolas  2. vieta Madonas Pilsētas vidusskolas  2. vieta

Limbažu novads

Vieta

Limbažu vidusskola, Parka iela 38 un OC Limbažu sporta halle, Parka iela 36

Laiks

7, martā plkst. 10.00  


Dalībnieki

Pamatskolas zēni

Pamatskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Limbažu Valsts ģimnāzija 1. vieta Limbažu vidusskola 1. vieta
Limbažu vidusskola 2. vieta Limbažu Valsts ģimnāzija 2. vieta
Lādezera pamatskola 3  vieta Lādezera pamatskola 3  vieta
Vidrižu pamatskola 4. vieta

Staiceles pamatskola 5. vietaVidusskolas zēni

Vidusskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Limbažu Valsts ģimnāzija I 1. vieta Limbažu Valsts ģimnāzija 1. vieta
Limbažu vidusskola 2. vieta

Alojas Ausekļa vsk. 3. vieta

Limbažu Valsts ģimnāzija II 4. vieta

Augšdaugavas novads

Vieta

Sventes vidusskolas sporta zāle, Daugavpils ielā 1

Laiks

9, martā plkst. 10.30  pamatskolas zēni (3. grupa)

24.martā plkst. 10.30 vidusskolas meitenes (2. grupa)

30. martā plkst. 10.30 vidusskolas zēni (1. grupa)

Dalībnieki

Pamatskolas zēni (3. grupa)

Komanda

Rezultāti

Sventes vidusskola 1. vieta
Špoģu vidusskola 2. vieta
Kalupes pamatskola 3. vieta
Ilūkstes Raiņa vsk. 4. vieta
Zemgales vidusskola 5. vietaVidusskolas zēni

Vidusskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Sventes vidusskola 1. vieta Sventes vidusskola 1. vieta

Salienas vidusskola

2. vieta Salienas vidusskola 2. vieta
Ilūkstes Raiņa vidusskola 3. vieta Bebrenes VP vsk. 3. vieta

Špoģu vidusskola

4. vieta

Saldus novads

Vieta

Saldus Tehnikuma sporta zāle, Kalnsētas iela 24 

Laiks

8. martā plkst. 10.00

Dalībnieki


Vidusskolas zēni

Vidusskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Saldus Tehnikums 1. vieta Saldus vidusskola 1. vieta
Saldus vidusskola 2. vieta Saldus Tehnikums 2. vieta

Tukuma novads

Vieta

Tukuma Sporta skola, Kuldīgas 74, Tukums 

Laiks

8. martā plkst. 9.00

Dalībnieki

Pamatskolas zēni

Pamatskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Engures vidusskola 1. vieta Tukuma Raiņa Valsts ģimn. 1. vieta


Engures vidusskola 2. vietaVidusskolas zēni

Vidusskolas meitenes

Komanda
Rezultāti Komanda Rezultāti
Kandavas Lauksaimniecības tehnikums
1. vieta Tukuma 2. vidusskola 1. vieta
Tukuma Raiņa Valsts ģimn. 2. vieta Tukuma Raiņa Valsts ģimn. 2. vieta
Tukuma 2. vidusskola 3. vieta

Aizkraukles novads

Vieta

Kokneses sporta centrs, Parka 27A, Koknese 

Laiks

7. martā plkst. 10.00

Dalībnieki

Pamatskolas zēni

Pamatskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

I. Gaiša Kokneses vsk 1. vieta Bebru pamatskola. 1. vieta
Mazzalves psk. 2. vieta I. Gaiša Kokneses vsk 2. vieta
Bebru pamatskola 3. vieta Neretas J. Jaunsudrabiņa vsk 3. vietaVidusskolas zēni

Vidusskolas meitenes

Komanda
Rezultāti Komanda Rezultāti
I. Gaiša Kokneses vsk. 1. vieta Neretas J. Jaunsudrabiņa vsk 1. vieta
A. Upīša Skrīveru vsk. 2. vieta I. Gaiša Kokneses vsk 2. vieta

3. vieta Jaunjelgavas vsk. 3. vieta


A. Upīša Skrīveru vsk. 4. vieta

Siguldas un Saulkrastu novads

Vieta

Siguldas Sporta centrs, Ata Kronvalda iela 7a

Laiks

7. martā plkst. 8.20 vidusskolas grupai

8.martā plkst. 8.20 pamatskolas grupai


Dalībnieki

Pamatskolas zēni

Pamatskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Siguldas Valsts ģimnāzija I 1. vieta Krimuldas vidusskola 1. vieta
Krimuldas vidusskola 2. vieta Saulkrastu novada vidusskola 2. vieta
Saulkrastu novada vidusskola 3. vieta Siguldas Valsts ģimnāzija I 3. vieta
Mālpils vidusskola 4. vieta Mālpils vidusskola 4. vieta
Siguldas Valsts ģimnāzija II 5. vieta Siguldas Valsts ģimnāzija III 5. vieta
Siguldas Valsts ģimnāzija IV 6. vieta Siguldas Valsts ģimnāzija II 6. vieta
Siguldas Valsts ģimnāzija III 7. vieta Siguldas Valsts ģimnāzija IV 7. vieta
Siguldas Valsts ģimnāzija VIII 8. vieta Siguldas Valsts ģimnāzija VI 8. vieta
Siguldas Valsts ģimnāzija VI 9. vieta Siguldas Valsts ģimnāzija V 9. vieta
Siguldas Valsts ģimnāzija X 10. vieta 

Siguldas Valsts ģimnāzija VII 11. vieta

Siguldas Valsts ģimnāzija V 12. vieta

Siguldas Valsts ģimnāzija IX 13. vietaVidusskolas zēni

Vidusskolas meitenes

Komanda
Rezultāti Komanda Rezultāti
Siguldas Valsts ģimnāzija I 1. vieta Siguldas Valsts ģimnāzija I 1. vieta
Siguldas Valsts ģimnāzija III 2. vieta Siguldas Valsts ģimnāzija II 2. vieta

Siguldas Valsts ģimnāzija II

3. vieta Siguldas Valsts ģimnāzija IV 3. vieta
Siguldas Valsts ģimnāzija V 4. vieta Siguldas Valsts ģimnāzija III 4. vieta
Siguldas Valsts ģimnāzija IV 5. vieta

Siguldas Valsts ģimnāzija VI 6. vieta

Siguldas Valsts ģimnāzija VIII 7. vieta

Siguldas Valsts ģimnāzija VII 8. vieta

Cēsu novads

Vieta

Cēsu sporta kompless, Piebalgas iela 18 

Laiks

8. martā plkst. 10.00

Dalībnieki

Pamatskolas zēni

Pamatskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Cēsu 1. pamatskola 1. vieta Cēsu pilsētas vidusskola 1. vieta
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 2. vieta Cēsu Valsts ģimnāzija 2. vieta
Cēsu pilsētas vidusskola II 3. vieta    
Cēsu pilsētas vidusskola I 4. vieta    
Amatas pamatskola 5. vieta    
Cēsu Valsts ģimnāzija 6. vieta    
Liepas pamatskola 7. vieta    Vidusskolas zēni

Vidusskolas meitenes

Komanda
Rezultāti Komanda Rezultāti
Cēsu Valsts ģimnāzija 1. vieta Cēsu Valsts ģimnāzija 1. vieta
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums 2. vieta Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 2. vieta
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 3. vieta    
Cēsu pilsētas vidusskola 4. vieta    
Vecpiebalgas vidusskola 5. vieta

Smiltenes un Valkas novads

Vieta

Smiltenes sporta halle, Abulas iela 6-7

Laiks

20. martā plkst. 10.00

Dalībnieki

Pamatskolas zēni

Pamatskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Valkas J.Cimzes ģimnāzija 1. vieta Smiltenes vidusskola 1. vieta
Smiltenes vidusskola 2. vieta Grundzāles pamatskola I 2. vieta
D.Ozoliņa Apes pamatskola 3. vieta Grundzāles pamatskola II 3. vieta
Grundzāles pamatskola 4. vieta D.Ozoliņa Apes pamatskola 4. vietaVidusskolas zēni

Vidusskolas meitenes

Komanda
Rezultāti Komanda Rezultāti
Smiltenes ģimnāzija I 1. vieta Smiltenes ģimnāzija I 1. vieta
Smiltenes ģimnāzija II 2. vieta Smiltenes ģimnāzija II 2. vieta

Gulbenes novads

Vieta

Gulbenes sporta centrs, Skolas iela 12a

Laiks

22. martā plkst. 10.00 pamatskolas grupai (3. un 4.gr)

29.martā plkst. 10.00 vidusskolas grupai (1. un 2.gr)

Dalībnieki

Pamatskolas zēni

Pamatskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Gulbenes novada vsk. I 1. vieta Gulbenes novada vsk. I 1. vieta
Gulbenes novada vsk. II 2. vieta Lizuma pamatskola 2. vieta
Gulbenes novada vsk. III 3. vieta Gulbenes novada vsk. II) 3. vietaVidusskolas zēni

Vidusskolas meitenes

Komanda
Rezultāti Komanda Rezultāti
Gulbenes novada vsk. I 1. vieta Gulbenes novada vsk. I 1. vieta
Gulbenes novada vsk. II 2. vieta Gulbenes novada vsk. II 2. vieta

Ropažu novads

Vieta

Ropažu sporta centra zāle

Laiks

28. martā plkst. 10.00 


Dalībnieki

Pamatskolas zēni

Pamatskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola 1. vieta Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola 1. vieta
Ropažu vidusskola 2. vieta Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola 2. vieta
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola 3. vieta Ropažu vidusskola 3. vieta
Vangažu vidusskola 4. vieta Ulbrokas vidusskola 4. vieta
Ulbrokas vidusskola 5. vietaLīvānu novads

Vieta

Līvānu 1.vidusskolas vecā un jaunā sporta zāle, Rīgas iela 101

Laiks

29. martā plkst. 10.00 


Dalībnieki

Pamatskolas zēni

Pamatskolas meitenes

Komanda

Rezultāti

Komanda

Rezultāti

Rudzātu vidusskola 1. vieta Jaunsilavas pamatskola 1. vieta
Līvānu 1. vidusskola 2. vieta Līvānu 1. vidusskola 2. vieta
Jersikas pamatskola 3. vieta Jersikas pamatskola 3. vietaVidusskolas zēni

Vidusskolas meitenes

Komanda
Rezultāti Komanda Rezultāti
Līvānu 1. vidusskola 1. vieta Līvānu 1. vidusskola 1. vieta
Kontakti
+371 67869774
lvf@volejbols.lv
Andrejostas iela 17,
Rīga , LV-1045
Rekvizīti
Biedrība "Latvijas volejbola federācija"
Vienotais reģistrācijas Nr: 40008023463
PVN reģistrācijas Nr: LV40008023463
Banka: AS Swedbank
Bankas konta Nr: LV21HABA001940J031933
SWIFT kods: HABALV22
Adrese: Andrejostas iela 17, Rīga, Latvija, LV-1045
© 2024 Latvijas volejbola federācija